Síla třech se znásobí . . . oslavované kruhy
V Tantsuyoga, prostřednictvím zapojení dýchání jednoho z nás mezi našimi pažemi pokračuje pomocí aktů držení jeden druhého, které oslavují sedm aspektů jednoty v kruhu. Ať se jedná o sérii, ve které se tři střídají při držení, nebo o kruh sérií, nebo o kolo, z kruhu se stává klidná vodní hladina, na které se setkáváme jako lotos, jehož květy otevírají světlo.
Setkání Tantsuyoga
Jóga znamená jednotu. V Tantsuyoga oslavujeme naši jednotu s ostatními i jednotu těla, srdce i mysli. Díky pokračujícímu potenciálu v sériích a cyklech a způsobu, jakým plní naše potřeby být přijímající a předávající, se k nám vrací mnoho lidí, těch, kteří tráví čas venku (setkání v parku) i uvnitř (setkání při studiu). Pro setkání v parku je ideální kruh jedné květiny. Každý, kdo přijde hned na začátku, se může připojit a být veden prezentátory, kteří je spojí v kruhu. Kruh zůstává bezpečným místem, ať se již uvnitř děje cokoli. Delší série kruhu květiny je ideální pro pravidelně se konající setkání, která během první hodiny připravují nové příchozí na spojení s ostatními, jenž přichází zpět na druhou hodinu strávenou v tichosti. .
Série kruhu květiny
Ti, co přijdou na svou první sérii kruhu květiny, sledují předvedení této série a jednotu, kterou oslavuje každé držení jeden druhého. Po nalezení pohodlné pozice je rychle uvede v soulad, mají otevřené oči a jsou prováděni třemi rolemi v každé sérii série, sedmi úchopy, klidnou vodní hladinou a finálním kruhem. Na konci první hodiny jsou již připraveni pomalu projít vším, se zavřenýma očima během druhé hodiny, když se ti, kteří se již naučili tuto lekci, vrací, aby se s nimi spojili v květiny, jež zahajují tichý kruh. Série, za podpory průvodce, jsou nejlepším uvedením do Tantsuyoga. Tichá hodina přivede každého do nejvyšší úrovně. Tento kruh je ideální pro prezentace skupinám ve studiích, školách a na konferencích.

Pokyny pro předvedení sérií kruhu květiny
Kruh jedné květiny
Místo květin ve třech lidech se každý spojí do jedné květiny, jejíž květy otevírá proudící voda. Místo procházení pohyby a úchopy s otevřenýma očima následujeme prezentaci vstoupením do kruhu s prezentátory. Místo toho, aby byla jedna strana zachycena v jednotlivých úkonech, je zachycena prostřednictvím sedmi úkonů v úkonu jediném, druhá strana jiným úkonem, a poté ten, kdo byl držen, drží druhého a spojí se v oslavě s dalšími dvěma. Toto pohybující se kolo posiluje propojenou síť, která vytváří klidnou vodní hladinu, lotos, jehož květy otevírá stejné světlo, jaké otevírá všechny květiny. Pomozte nám přivést tyto lidi do parků po celém světě. Všechny pokyny, které libovolný tým třech lidí potřebuje pro předvedení kruhů, je k dispozici na této stránce.

Pokyny pro předvedení kruhů jedné květiny
Meditace pro následování ásan v hodině jógy
Máme-li nedostatek času, každý se bude střídat po jedné straně sedmi úkony předvedených v pokynech shora a pokračuje do vytvoření klidné vodní hladiny. Podstata Tantsuyogy je zachycena v první úchopové pozici a poslední pozici. Nejprve setrváváme v prázdnotě na konci dechu, dokud nás ten, koho držíme, nevystřídá. Tato prázdnota se vrací, když sedíme a již se nedotýkáme, je to prázdnota, ve které jsme stále spojeni s každým, kdo nás vystřídal, když někoho držíme, vrací nás zpátky společně do bodu světla, světla, které proudí zpět do prázdnoty.
Knihy a DVD

Najít knihy a DVD

Najít lekce Tantsuyoga

TANTSUYOGA NA FACEBOOKU

Cesta Původ
Každý krok, který učiníme, jenž přivádí ostatní na cestu Tantsuyogy, nás za to přivádí blíže ke světu, ve kterém může každý bezpodmínečně držet jeden druhého a oslavovat jednotu. Pomozte tuto cestu vybudovat. Vytvořte společně s dvěma ostatními tým, a spojte se do kruhů a sérií. Účastněte se našich workshopů. Buďte na nich aktivní a, máte-li zkušenosti s prací s veřejností a prokážete svou připravenost, můžete se nechat zaregistrovat jako prezentátor na workshopech. Buďte k dispozici těm, kteří hledají prezentátory pro konference a školy.

Pomozte rozšířit tuto cestu do každé země
Pomozte s překladem této webové stránky a pokynů na ní uvedených a zpřístupněte je mluvčím každého jazyka. Pomozte je přeložit do vašeho jazyka nebo finančně přispějte na překlad do jakéhokoli jazyka, ve kterém byste se rádi o ně podělili s ostatními mluvčími. Jsou potřebné všude. Více informací o překladech a sponzoringu a ostatních možnostech, jak pomoci tyto pokyny zpřístupnit, jsou k dispozici na ...

Worldwide Celebrations Project

Komplementární cesty
Tantsuyoga, cesty Watsu® a Tantsu®, a cesty uvnitř každé z nich se doplňují: profesionální a průzkumné cesty v rámci Watsu a profesionální, soukromé, veřejné (Tantsuyoga) cesty v rámci Tantsu. Ideální vstupní bod do všech je základní Watsu. Všechny autorizované lekce jsou uvedeny na www.waba.edu. Většina z nich seznamuje s Tantsuyogou. Kurz průzkumné cesty Watsu Tantsuyoga zahrnuje pokyny k prezentaci sérií a kruhů.
V roce 1980 jsem v teplém bazénu uplatnil zásady a cvičení Zen Shiatsu, které jsem studoval s jeho tvůrcem v Japonsku. Toto byl začátek Watsu. Stejný rok mě jeho náplň a bezpodmínečný smysl následoval zpět na zem v Tantsu. Jakmile se Watsu stalo s pomocí mnoha ostatních lidí přístupným pro osoby, které jej potřebovaly na klinikách a lázních po celém světě, obrátil jsem svou pozornost k realizování potenciálu Watsu a Tantsu, který oba systémy mají pro předávající i přijímající. Jakmile, za pomoci mnoha dalších bylo Watsu na té správné cestě pro ty, kteří ho potřebují a to na klinikách a lázních celého světa. Zjistil jsem, že jedna z mnoha Tantsu pozic, kterou užíváme v Tantsuyoga může pro mnoho lidí znamenat velký přínos.

V roce 2011
Byl jsem požádán, abych prezentoval Tantsuyogu na mezinárodním festivalu jógy v Miláně. Abych tento zážitek zpřístupnil co nejvíce lidem, vytvořil jsem sérii květiny. Nejprve jsem o květině přemýšlel jako o možnosti pro tři lidi, jak koordinovat jejich dech, avšak když jsem pocítil pohyb, který je v tomto úkonu obsažen, uvědomil jsem si, že jsem vodní květinou, s níž pohybují všechny proudy kolem nás. Tantsuyoga přivádí Watsu na zem a tyto proudy pokračují v kruhových pohybech zevnitř, aby se k nám připojili v naší oslavě.

V roce 2013
Zajištění souladu umožnilo spojit kruhy a přivést každého do klidové hladiny. Četl jsem analýzu Dr. Longa týkající se společných aspektů pro více než 1300 zážitků blízko smrti a mé oči se otevřely další úrovni věrohodnosti v jednotě, kterou nacházíme společně s tím, kdo je blízký našemu srdci - toto poznání mě poprvé přivedlo k Watsu a ke světlu, k němuž jsme přitahováni v mém oblíbeném kruhu na zemi, když se již nedotýkáme, avšak jsme stále propojeni. Toto světlo přivádí naši oslavu do nové úrovně.
Najít lekce Watsu
Světlo ve vodě
Má vlastní cesta začala, když se jednoho večera na University of Washington promítl oknem měsíční svit do mé první básně. Po ukončení univerzity jsem se připojil k básníkům sanfranciské renesance. Druhá cesta vznikla o dvacet let později, když jsem seděl vedle jedné ženy v bazénu s termálním pramenem a nabídl jsem jí masáž, mou první. Toto je jedna cesta. Čtěte a poslouchejte básně o této cestě v mé knize:

Hledání cesty k vodě
watsu.com . . . Watsu® a Tantsu® jsou registrované ochranné známky Harolda Dulla . . .tantsu.com