Číslo tři oslavuje naše spojení s ostatními a jednotu těla, srdce i mysli.
Síla tří
Staňte se součástí vodního květu na zemi, jehož okvětní lístky se v proudu vody otvírají. Buďte střídavě předávajícím, přijímajícím i průvodcem, jehož podpora pomáhá předávajícímu projít všech sedm aktů v tichosti, se zavřenýma očima. Staňte se lotosem v klidné části vodní hladiny, kde světlo otevírá květy.

Pokyny pro trojice a překlady pro youtube

Jóga znamená spojení. Dvanáctiminutové video nahoře ukazuje všechny kroky a zásady celé série květiny Tantsuyoga. Stáhněte si pokyny a čtěte je při sledování videa s dalšími dvěma lidmi. Učte se společně. Série květiny je komplexní sama o sobě. Její potenciál se opakováním nedá vyčerpat. Jakmile si uvědomíte její snadnost a hloubku, stáhněte si lekce a rozšiřte své znalosti. Stáhněte si všechny pokyny, které vaše skupina tří lidí potřebuje, a proveďte ostatní velkolepou sérií květiny a otevřenými květinovými kruhy a meditací Tantsuyoga, které mohou následovat po ásanách během lekcí jógy. Začněte sestavou Tantsuyoga. Jděte na

OSLAVA KRUHU TANTSUYOGA
Rozšířené série květiny
První lekce v rozšíření série květiny
Zvedající se paže vyzývá předávajícího k tanci, bez vedení, bez následování, a až se oba vrátí do předchozí pozice, předávající se pohybuje z místa na místo, celé jeho tělo je zapojeno. Průvodce drží přijímacího oběma rukama a propojují se v tanec a v poklidu, který následuje, všichni oslavují spojení.
Ruka předávajícího se pohybuje volně nahoru a dolů po zádech, taneční postup pokračuje od květiny. Průvodce zvedne nohu směrem k předávajícímu, a ten, stále se zavřenýma očima, nohu průvodce uchopí a drží ji blízko u svého srdce v tanci, jenž, na rozdíl od tance rukou, nás pozdvihne, pak snese dolů na zem, v oslavě harmonie, kterou sdílíme.
Následuje převrácení na druhou stranu. Ten, kdo byl předávajícím, stává se průvodcem a průvodce se stává předávajícím a ten zavřenýma očima a zapojením svého dechu oslavuje spojení v každém uchycení. Nakonec oba zvednou své ruce, jednu od chodidel a druhou od srdce a hlavy, a oslavují poslední spojení, spojení, jež pokračuje i tehdy, když se již nedotýkáme jeden druhého.
Parky ozdobené květinami po celém světě


Když se do aktu zapojí celé naše tělo, celá naše bytost vytváří jednotu, kterou oslavujeme.
Kterákoli skupina tří lidí může ohlásit setkání v parku. Jestliže se objeví dostatek lidí, tři z nich se mohou spojit a provést je kruhem otevřené květiny, pokud se potom dostaví ještě jeden nebo dva, pak mohou vytvořit sérii květiny, pokud nikdo již nepřijde, tato trojice může rozšířit svou vlastní sérii květiny. Jakmile otevřou oči, mohou být obklopeni ostatními sériemi květin, každou z nich ve vlastní kvetoucí fázi. Co se děje kolem nich – lidé, kteří se přicházejí podívat, kolemjdoucí, stromy, nebe, všechno je zapojeno v jednotě, kterou oslavujeme.
Pomozte a přiveďte tuto oslavu do parků, domovů, škol a studií po celém světě.
watsu.com . . . Watsu® a Tantsu® jsou registrované ochranné známky Harolda Dulla. . . . tantsu.com